1:57:35

יוסי על הפליי - 18.02.21

1:57:38

יוסי על הפליי - 17.02.21

1:55:35

יוסי על הפליי - 16.02.21

1:57:03

יוסי על הפליי - 15.02.21

1:57:00

יוסי על הפליי - 14.02.21

1:56:59

יוסי על הפליי - 11.02.21

1:57:00

יוסי על הפליי - 10.02.21

1:56:50

יוסי על הפליי - 09.02.21

1:57:24

יוסי על הפליי - 08.02.21

1:57:06

יוסי על הפליי - 07.02.21

1:57:03

יוסי על הפליי - 04.02.21

1:57:09

יוסי על הפליי - 03.02.21

1:57:14

יוסי על הפליי - 02.02.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 01.02.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 31.01.21

1:57:13

יוסי על הפליי - 28.01.21

1:59:56

יוסי על הפליי - 27.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 26.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 25.01.21

1:58:32

יוסי על הפליי - 24.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 21.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 20.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 19.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 18.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 17.01.21

1:59:56

יוסי על הפליי - 14.01.21

1:59:50

יוסי על הפליי - 13.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 12.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 11.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 10.01.21

1:59:56

יוסי על הפליי - 07.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 06.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 05.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 04.01.21

1:59:58

יוסי על הפליי - 03.01.21

1:59:52

יוסי על הפליי - 31.12.20

1:59:56

יוסי על הפליי - 30.12.20

1:59:56

יוסי על הפליי - 29.12.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 28.12.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 27.12.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 24.12.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 23.12.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 22.12.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 21.12.20

1:59:54

יוסי על הפליי - 20.12.20

1:59:54

יוסי על הפליי - 17.12.20

1:59:54

יוסי על הפליי - 16.12.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 15.12.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 14.12.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 13.12.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 10.12.20

1:59:56

יוסי על הפליי - 09.12.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 08.12.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 07.12.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 06.12.20

1:06:13

יוסי על הפליי - 03.12.20

1:59:56

יוסי על הפליי - 02.11.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 01.12.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 30.11.20.

1:59:58

יוסי על הפליי - 29.11.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 26.11.20

1:59:48

יוסי על הפליי - 25.11.20

1:59:42

יוסי על הפליי - 24.11.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 23.11.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 22.11.20

1:59:55

יוסי על הפליי - 19.11.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 18.11.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 17.11.20

1:59:43

יוסי על הפליי - 16.11.20

1:59:54

יוסי על הפליי - 15.11.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 11.11.20

1:59:53

יוסי על הפליי - 10.11.20

1:59:58

יוסי על הפליי - 09.11.20

1:59:57

יוסי על הפליי - 08.11.20

1:59:31

יוסי על הפליי - 04.11.20

1:59:56

יוסי על הפליי - 03.11.20

1:59:56

יוסי על הפליי - 02.11.20

1:59:54

יוסי על הפליי - 01.11.20

1:59:56

יוסי על הפליי - 28.10.20

1:59:56

יוסי על הפליי - 27.10.20

1:59:50

26.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:44

25.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:55

22.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:52

21.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:55

20.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:55

19.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:55

19.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:57

18.10.20 - יוסי על הפליי

2:00:05

15.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:49

14.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:53

13.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:58

12.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:30

11.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:53

01.10.20 - יוסי על הפליי

1:59:57

30.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:56

29.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:54

28.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:53

24.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:51

23.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:57

22.09.20 - יוסי על הפליי

2:00:02

21.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:48

16.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:53

15.09.20 - יוסי על הפליי

2:00:00

14.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:58

13.09.20 - יוסי על הפליי

2:00:07

10.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:59

09.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:56

08.09.20 - יוסי על הפליי

2:00:01

07.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:57

06.09.20 - יוסי על הפליי

2:00:01

03.09.20 - יוסי על הפליי יום חמישי

1:59:56

02.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:55

01.09.20 - יוסי על הפליי

1:59:56

30.08.20 - יוסי על הפליי

2:00:01

26.08.20 - יוסי על הפליי

1:59:59

24.08.20 - יוסי על הפליי

1:58:07

23.08.20 - יוסי על פליי

1:59:55

20.08.20 - יוסי על הפליי

1:33:51

19.08.20 - יוסי על הפליי

1:46:51

18.08.20 - יוסי על הפליי

45:26

17.08.20 - יוסי קול פליי

1:55:20

16.08.20 - יוסי על פליי

1:59:59

10.08.20 - יוסי על הפליי

1:59:54

06.08.20 - יוסי על הפליי

2:00:07

05.08.20 - יוסי על הפליי

1:59:56

04.08.20 - יוסי על הפליי

1:59:58

03.08.20 - יוסי על הפליי

1:59:57

02.08.20 - יוסי על הפליי

1:59:44

יוסי על הפליי 30.07.20

2:00:00

יוסי על פליי 28.07.20 ווקאלי

2:00:02

יוסי על הפליי 27.07.20 ווקאלי

1:59:58

יוסי על הפליי 26.07.20 ווקאלי

1:59:49

יוסי על הפליי 23.07.20 ווקאלי

1:59:59

יוסי על הפליי 22.07.20 ווקאלי

1:59:51

יוסי על הפליי 21.07.20 ווקאלי

2:00:05

יוסי על הפליי 20.07.20 ווקאלי

2:00:38

יוסי על הפליי 16.07.20 ווקאלי

1:59:47

יוסי על הפליי 15.07.20 ווקאלי

1:59:41

יוסי על הפליי 14.07.20 ווקאלי

1:59:23

יוסי על הפליי 13.07.20 ווקאלי

1:59:29

יוסי על הפליי 12.07.20 ווקאלי

1:59:13

יוסי על הפליי 09.07.20 ווקאלי

1:59:50

יוסי על פליי 08.07.20

2:00:02

יוסי על הפליי 07.07.20

1:59:49

יוסי על הפליי 06.07.20

1:59:55

יוסי על הפליי 05.07.20

1:59:54

יוסי על הפליי 02.07.20

1:59:59

יוסי על הפליי 01.07.20

1:59:54

יוסי על הפליי 30.06.20

1:52:11

יוסי על הפליי 29.06.20

2:00:04

יוסי על הפליי 28.06.20

2:00:07

יוסי על הפליי 26.05.20

2:00:12

יוסי על הפליי 25.06.20

1:59:50

יוסי על הפליי 24.06.20

2:00:02

יוסי על הפליי 23.06.20

2:00:02

יוסי על הפליי 23.06.20

1:59:59

יוסי על הפליי 22.06.20

1:59:54

יוסי על הפליי 21.06.20

2:00:00

יוסי על הפליי 18.06.20

2:00:11

יוסי על הפליי 17.06.20

2:00:38

יוסי על הפליי 16.06.20

1:59:58

יוסי על הפליי 15.06.20

1:59:22

יוסי על הפליי 14.06.20

2:00:01

יוסי על הפליי 11.06.20

1:59:59

יוסי על הפליי 10.06.20

1:59:58

יוסי על הפליי 09.06.20

1:59:48

יוסי על הפליי 08.06.20

1:59:59

יוסי על הפליי 07.06.20

1:59:20

יוסי על הפליי 04.06.20

1:59:58

יוסי על הפליי 03.06.20

2:00:04

יוסי על הפליי 02.06.20

2:00:07

יוסי על הפליי 01.06.20

2:08:41

יוסי על הפליי 31.05.20

1:59:55

יוסי על הפליי 27.05.20

2:00:04

יוסי על הפליי 25.05.20

2:04:38

יוסי על הפליי 24.05.20

2:06:48

יוסי על הפליי 21.05.20

2:04:28

יוסי על הפליי 20.05.20

2:01:16

יוסי על הפליי 19.05.20

2:00:25

יוסי על הפליי 18.05.20

דילוג לתוכן